• 021-66572020
  • info@zarnamco.com

اولین بنیانگذار حاجی ارزونی در ایران

admin 12 مارس 2020 بازرگانی , 1

این تفکر برای اولین بار توسط احمد عسگری نیا در آدرس انقلاب – کارگر شمالی – نبش مستعلی پلاک ۱۰۶۰ مکان امروزی شرکت زرنام پرشین آریا در سال ۱۳۷۲ ایجاد شد و پس از آن به تقلید از این شگرد موفق ، همکاران شروع به تقلید و ابیجاد شعب و توسعه موضوع کردند تا جایی که در ایران و حتی کشورهای همسایه و حتی هامبورگ آلمان و تورنتو کانادا این تابلو را میتوان دید .
این تفکر در ابتدا با انگیزه رقابت با سازمان میادین میوه و تره بار و خدمت رسانی سالم به مردم و در ادامه ایجاد یک برند موفق کشوری شروع شد و متآسفانه با برخورد غرض ورزانه اتحادیه میوه و تره بار و سازمان میادین و اتحادیه سوپرمارکت ها ، فروشگاه پلمپ و تعطیل گردید .
مالک شرکت زرنام ( بنیانگذار حاجی ارزونی در ایران ) احمد عسگری نیا

تنظیمات قالب

نمایش قالب

رنگ قالب

پسزمینه